Actualizado el 11/06/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. Noticias
  4. >
  5. El mon encara es dels homes/ El mundo todavía es de los hombres

El mon encara es dels homes/ El mundo todavía es de los hombres

Escrito por Guillem Alsina el 07/03/2019 a las 22:51:44
1329

En Castellano mas abajo

 

El món encara és dels homes” em diu la meva mare mentre li explico el meu dia de treball amb un cafè a les mans. Essent directora general i presidenta del consell d’administració d’una start-up teconològica com GoodGut acostumes a envoltar-te d’ambients on la predominança masculina és evident.


T’acostumes a haver d’aixecar més el to de veu per fer-te escoltar, o donar explicacions de quants fills tens i com t’ho fas. Llavors és quan et trobes a la junta directiva de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) i comparteixes representació femenina només amb una dona més, la Montserrat, cofundadora i gerent  de l’empresa Wikiloc, una de les empreses referents internacionals de geolocalització. I juntes reflexionem com és que en el 2019 “L’era de les noves tecnologies” només som 2 dones representant l’ecosistema tecnològic gironí.


És un problema cultural?


No es fomenta prou la vocació tecnològica des de les escoles? O el camí per arribar a llocs de responsabilitat és més difícil per a les dones? 


En el primer cas,  creiem que ha de ser un assumpte de màxima prioritat a tractar per agents públics on cal impulsar les vocacions tecnològiques femenines des de l’etapa preescolar, oferint referents femenins i fent-los visibles. 


I en el segon cas, des d'un punt de vista empresarial,  hi ha canvis que podem fomentar perquè el talent femení no es perdi a mig camí, i un punt clau creiem que és la conciliació laboral i familiar, concretament la facilitat de poder compaginar la feina amb les responsabilitats familiars.


I no volem enfocar-ho des d'un punt de vista femení,  sinó des d’un  punt de vista igualitari. 


Perquè, a vegades, som nosaltres mateixes les qui no deixem sortir la dona del rol de cuidadora o de responsable de la llar. On, des de petita, escoltes que cal estudiar professions que et permetin conciliar amb la família, i, segurament, qui t’ho adverteix és una dona.


Us imagineu que un pare o una mare pogués anar a donar el pit o el biberó o jugar amb els fills  de tant en tant durant la jornada laboral?  És probable que el primer pensament sigui que seria inviable, perquè hi hauria interrupcions i pèrdua de temps a la feina.


Però situem-nos ara amb una llar d’infants just al costat de la feina, on algú amb coneixements ens està cuidant la criatura, amb una webcam si cal que ens mostra que està bé. Imaginem  que per alletar-lo o anar-lo a veure no costi més de tres minuts a peu i que, si està malalt, el pediatra el vagi a veure directament… 


No seria productiu per a l’empresa? Aquí és on ens hem de parar a reflexionar què entenem per productiu, perquè és cert que sortir de l'oficina per anar a veure el teu fill a l'oficina del costat sigui una interrupció i un temps no productiu,  però, no ho és també…


…un  fumador quan surt a l’exterior a fer una cigarreta?
...entrar a Internet a llegir les notícies?
…respondre els missatges de WhatsApp a cada notificació?
…explicar el què s’ha fet el cap de setmana?
…comentar un partit  de futbol important?


Potser estem acceptant com a inevitables els lladres del temps tradicionals i, en canvi, ens posem en contra amb un temps destinat a fomentar les relacions humanes més essencials.


Amb una fórmula conciliadora propera al centre de treball, potser fins i tot no seria necessari buscar un substitut i haver de fer una reducció de jornada de 4h. Potser es poden plantejar contractes de 6 hores efectives i remunerades durant un marge de 8h. No volem entrar en si això també s’hauria d’aplicar a altres tipus d’interrupcions, ja que  la productivitat laboral és un tema que pot portar moltíssim debat.


Reflexionant sobre aquesta i altres possibles millores de la conciliació, és on veiem que  gran part d’aquest canvi recau en les mateixes empreses, i que són millores que des d’ARA ja estan al nostre abast.


Des de l’AENTEG, un sector acostumat al canvi constant, fem una crida a les empreses mestresses de l’elixir per la innovació de nous productes o serveis, que també l’apliquin de forma integral a l’empresa i així ens ajudin a liderar aquest CANVI per aconseguir una societat equilibrada, on el benestar es percep de la mateixa manera.


En són exemples del sector,


Des de GoodGut, on el 66% de l’empresa està format per talent femení. Implementem horaris flexibles que permeten tant als homes com a les dones la conciliació familiar, així com considerar el talent i les capacitats amb independència si ets home o dona, o si et trobes en edat reproductiva.


Wikiloc, ofereix als seus treballadors espais de co-working prop de casa seva, fomentant la proximitat amb l’entorn familiar i reduint el temps invertit en desplaçaments a favor de més temps personal. Tot plegat  gestionat íntegrament amb tecnologia al núvol.


Esperem que la suma d’aquestes petites accions i moltes més, permetin que una nena es plantegi ser directiva o enginyera sense pensar que això serà incompatible amb formar una família.


Fem que la seva voluntat d’aportar al món el millor d’ella mateixa no tingui les mateixes limitacions que tenim ara.


Montserrat Jordi, Cofundadora i Gerent de Wikiloc
Mariona Serra, Cofundadora i CEO de GoodGut

 

-----------------------------------------------------------------

 

Castellano

 

"El mundo todavía es de los hombres" me dice mi madre mientras le cuento mi día de trabajo con un café en las manos. Siendo directora general y presidenta del consejo de administración de una start-up teconològica como Goodgut sueles rodearte de ambientes donde la predominancia masculina es evidente.


Te acostumbras a tener que levantar más el tono de voz para hacerte escuchar, o dar explicaciones de cuántos hijos tienes y cómo lo haces. Entonces es cuando te encuentras en la junta directiva de la Asociación de Empresas de Nuevas Tecnologías de Girona (AENTEG) y compartes representación femenina sólo con una mujer más, Montserrat, cofundadora y gerente de la empresa Wikiloc, una de las empresas referentes internacionales de geolocalización. Y juntas reflexionamos cómo es que en el 2019 "La era de las nuevas tecnologías" sólo somos 2 mujeres representando el ecosistema tecnológico gerundense.


Es un problema cultural?

No se fomenta suficientemente la vocación tecnológica desde las escuelas? O el camino para llegar a puestos de responsabilidad es más difícil para las mujeres?


En el primer caso, creemos que debe ser un asunto de máxima prioridad a tratar por agentes públicos donde hay que impulsar las vocaciones tecnológicas femeninas desde la etapa preescolar, ofreciendo referentes femeninos y haciéndolos visibles.


Y en el segundo caso, desde un punto de vista empresarial, hay cambios que podemos fomentar que el talento femenino no se pierda a medio camino, y un punto clave creemos que es la conciliación laboral y familiar, concretamente la facilidad de poder compaginar el trabajo con las responsabilidades familiares.


Y no queremos enfocarlo desde un punto de vista femenino, sino desde un punto de vista igualitario.


Porque, a veces, somos nosotras mismas las que no dejamos salir la mujer del rol de cuidadora o de responsable del hogar. Donde, desde pequeña, escuchas que hay que estudiar profesiones que te permitan conciliar con la familia, y, seguramente, quien te lo advierte es una mujer.


Se imaginan que un padre o una madre pudiera ir a dar el pecho o el biberón o jugar con los hijos de vez en cuando durante la jornada laboral? Es probable que el primer pensamiento sea que sería inviable, porque habría interrupciones y pérdida de tiempo en el trabajo.


Pero situémonos ahora con una guardería justo al lado del trabajo, donde alguien con conocimientos nos está cuidando la criatura, con una webcam si es necesario que nos muestra que está bien. Imaginemos que para amamantarlo o ir a ver no cueste más de tres minutos a pie y que, si está enfermo, el pediatra lo vaya a ver directamente ...


No sería productivo para la empresa? Aquí es donde hay que parar a reflexionar qué entendemos por productivo, porque es cierto que salir de la oficina para ir a ver a tu hijo a la oficina de al lado sea una interrupción y un tiempo no productivo, sin embargo, no lo es también ...


... un fumador cuando sale al exterior a hacer un cigarrillo?
... entrar en Internet a leer las noticias?
... responder los mensajes de WhatsApp cada notificación?
... explicar lo que ha hecho el fin de semana?
... comentar un partido de fútbol importante?


Quizás estamos aceptando como inevitables los ladrones del tiempo tradicionales y, en cambio, nos ponemos en contra con un tiempo destinado a fomentar las relaciones humanas más esenciales.


Con una fórmula conciliadora cercana al centro de trabajo, puede que incluso no sería necesario buscar un sustituto y tener que hacer una reducción de jornada de 4h. Quizás se pueden plantear contratos de 6 horas efectivas y remuneradas durante un margen de 8h. No queremos entrar en si esto también debería aplicarse a otros tipos de interrupciones, ya que la productividad laboral es un tema que puede llevar muchísimo debate.


Reflexionando sobre esta y otras posibles mejoras de la conciliación, es donde vemos que gran parte de este cambio recae en las mismas empresas, y que son mejoras que desde AHORA ya están a nuestro alcance.


Desde el AENTEG, un sector acostumbrado al cambio constante, hacemos un llamamiento a las empresas amas del elixir para la innovación de nuevos productos o servicios, que también lo apliquen de forma integral a la empresa y así nos ayuden a liderar este CAMBIO para conseguir una sociedad equilibrada, donde el bienestar se percibe de la misma manera.


Son ejemplos del sector,


Desde Goodgut, donde el 66% de la empresa está formado por talento femenino. Implementamos horarios flexibles que permiten tanto a los hombres como a las mujeres la conciliación familiar, así como considerar el talento y las capacidades con independencia si eres hombre o mujer, o si te encuentras en edad reproductiva.


Wikiloc, ofrece a sus trabajadores espacios de co-working cerca de su casa, fomentando la proximidad con el entorno familiar y reduciendo el tiempo invertido en desplazamientos a favor de más tiempo personal. Todo ello gestionado íntegramente con tecnología en la nube.


Esperamos que la suma de estas pequeñas acciones y muchas más, permitan que una niña se plantee ser directiva o ingeniera sin pensar que esto será incompatible con formar una familia.

 

Hacemos que su voluntad de aportar al mundo lo mejor de ella misma no tenga las mismas limitaciones que tenemos ahora.

 

Montserrat Jordi, Cofundadora i Gerent de Wikiloc
Mariona Serra, Cofundadora i CEO de GoodGut