Actualizado el 11/06/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. TecnonewsCat
  4. >
  5. Realitat Virtual, IA i Robòtica: la innovació al sistema de salut català

Realitat Virtual, IA i Robòtica: la innovació al sistema de salut català

Escrito por Guillem Alsina el 02/04/2019 a las 07:19:48
1197

El dijous de la setmana passada, la Fundació TIC Salut Social (organisme depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) va fer públics els resultats de la dotzena edició del Mapa de Tendències 2019, un estudi sobre l’ús de les TIC en el SISCAT (Sistema Públic de Salut Català) dut a terme pel mateix Departament de Salut.


En aquesta dotzena edició s’ha analitzat la implementació de tres grans àrees: sistemes de la informació (interoperabilitat, intercanvi electrònic de dades, HC3, IS3, eCAP, imatge mèdica digital i ciberseguretat), atenció a la ciutadania (La Meva Salut i participació del ciutadà i relació amb les TIC), i innovació (realitat virtual, robòtica, intel·ligència artificial).


També és el primer any en què a l’estudi s’ha ha incorporat la visió dels respectius responsables en recerca i innovació.


Les tendències en el sector de la salut


Els projectes que involucrin realitat virtual als centres de salut creixeran un 25% fins al 2020, mentre aquells que es refereixin a la realitat augmentada ho faran en un 14,2%, i els que emprin la realitat mixta (una barreja de les dues anteriors) ho faran en un 8,9%.


Aquest creixement es dona en un àmbit, el d’aquestes tres realitats, que creixerà globalment un 198% fins al 2020.


Les àrees a les quals afectarà principalment la introducció de la realitat virtual, l’augmentada i la mixta són les de qualitat assistencial al pacient, com ara tractament i millora de fòbies, aprenentatge, neurorehabilitació virtual, distracció pediàtrica i gestió del dolor.


La telemedicina ja es troba estesa amb força en el nostre sistema de salut, amb tres de cada quatre centres fent-ne un ús habitual, i un 67% dels centres afirmant haver tingut una davallada en l’atenció personal gràcies a l’ús d’aquesta eina.


La robòtica, en canvi, és l’altra cara de la moneda si jutgem pel seu ús: només un 20% dels centres enquestats l’han implantat d’alguna manera, mnalgrat que les innovacions en aquesta àrea són rellevants. L’àrea de cirurgia és on més s’empren els robots, malgrat que també trobem robots en altres àrees com ara pròtesis, exosquelets, o fins i tot a l’àrea terapèutica.


Només un 5% dels centres de salut disposen d’una impressora 3D, que dediquen principalment a la formació i planificació quirúrgica, i a la fabricació de pròtesis. De la resta dels centres, un 28% afirma que espera incorporar la impressió 3D al seu repertori tecnològic al llarg dels propers mesos.


Un 12% dels centres enquestats afirma disposar d’apps de salut corporatives, una dada gens menyspreable, tenint en compte l’ús que la ciutadania fa de les tecnologies mòbils.


Per tancar el ventall tecnològic que recull l’enquesta, es fa esment del paper pioner i líder de la sanitat catalana en l’ús de la imatge mèdica, de la qual n’és referent a nivell europeu. Aquesta tecnologia és emprada en entornos no radiològics, i conjuntament amb la intel·ligència artificial (deep learning), per a diagnòstic predictiu.


Un 14% dels centres enquestats afirma haver participat en algun projecte d’innovació relacionat amb aquesta disciplina.

Noticias Relacionadas:


TICs y Farmacología