Actualizado el 23/07/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. Opiniones
  4. >
  5. BxCat, la fira catalana de blockchain i metaversos

BxCat, la fira catalana de blockchain i metaversos

Escrito por Albert d'Anta el 18/04/2023 a las 19:03:49
22105

(Director de operaciones del CBCat)

A CONTINUACIÓN EN CASTELLANO

 

Albert d'Anta, director d'operacions del CBCat

 

La tecnologia blockchain s'ha convertit en un dels temes més rellevants en l'actualitat, no només per l'auge de la cerca de perfils professionals amb coneixement d'aquesta, sinó també perquè cada vegada es donen a conèixer més casos d'ús exitosos de la seva aplicació; així, no és d'estranyar que cada vegada més persones estiguin interessades a saber-ne més. En aquest sentit, l'esdeveniment BxCat, la fira catalana de blockchain i metaversos, que organitzem anualment des del CBCat, s'ha convertit en una oportunitat única per a aquells que desitgen conèixer més sobre aquesta tecnologia i la seva aplicació en el món real.

 

La celebració del BxCat és important per diverses raons. En primer lloc, proporciona una plataforma perquè els professionals de la indústria, emprenedors i entusiastes es reuneixin i comparteixin els seus coneixements i idees. L'esdeveniment fomenta la col·laboració i l'intercanvi d'informació, la qual cosa és fonamental per al creixement de la tecnologia blockchain.

 

En segon lloc, el BxCat és un aparador dels productes i serveis que ofereix la indústria, relacionats amb la tecnologia blockchain. Això permet a les empreses i als professionals que ens visiten descobrir noves solucions i eines que poden millorar les seves operacions i processos, la qual cosa al seu torn pot ajudar a impulsar l'adopció de la tecnologia en diferents sectors.

 

En tercer lloc, i potser encara més rellevant, el BxCat promou l'educació i la formació en tecnologia blockchain entre tots els públics. No esperem que la major part de la nostra audiència siguin enginyers, tècnics i desenvolupadors experts en aquesta tecnologia, ans al contrari: esperem un públic ple de curiosos, emprenedors, persones empresàries i que ocupen càrrecs directius, que vulguin entendre com poden aplicar aquesta tecnologia per ser millors en el que fan.

 

L'esdeveniment inclou xerrades i tallers impartits per experts en el camp, però accessibles a tots els públics. Això brinda a les persones que tenen poc o cap coneixement d'aquesta tecnologia a accedir-hi d'una forma amable i àgil, permetent-los introduir-se o aprofundir en el seu coneixement de la tecnologia i aprendre sobre les últimes tendències i avanços.

 

Una altra raó per la qual és rellevant celebrar el BxCat és perquè fomenta el desenvolupament econòmic i empresarial. La tecnologia blockchain té el potencial de transformar molts sectors i, en encoratjar la seva adopció i creixement, es poden crear noves oportunitats de negoci i ocupació.

 

Finalment, la celebració del BxCat és important perquè fomenta i promou l'ús i el reconeixement del català com a llengua oficial a Catalunya en l’àmbit de la blockchain. A més, això també pot ajudar a fomentar l'ús d'altres llengües menys comunes en el camp de la tecnologia, la qual cosa al seu torn pot ajudar a fer que la tecnologia sigui més accessible i comprensible per a una audiència més àmplia.

 

En resum, la celebració de BxCat és crucial per moltes raons. Des de proporcionar una plataforma per a l'intercanvi de coneixements i la col·laboració, fins a fomentar la innovació i el desenvolupament empresarial, l'esdeveniment ajuda a impulsar el creixement i l'adopció de la tecnologia blockchain en diferents sectors. Alhora, fomenta i promou l'ús de llengües alternatives a l'anglès o el castellà en el camp de la tecnologia.

 

No et perdis la fira catalana de blockchain i metaversos! Més informació i entrades: https://www.bxcat.cat/

 

 

BxCat, la feria catalana del blockchain y metaversos

 

Albert d'Anta, director de operaciones del CBCat

 

La tecnología blockchain se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la actualidad, no sólo por el auge de la búsqueda de perfiles profesionales con conocimiento de ésta, sino también porque cada vez se dan a conocer más casos de uso exitosos de su aplicación; así, no es de extrañar que cada vez más personas estén interesadas en saber más. En este sentido, el evento BxCat, la feria catalana de blockchain y metaversos, que organizamos anualmente desde el CBCat, se ha convertido en una oportunidad única para aquellos que deseen conocer más sobre esta tecnología y su aplicación en el mundo real .

 

La celebración del BxCat es importante por varias razones. En primer lugar, proporciona una plataforma para que los profesionales de la industria, emprendedores y entusiastas se reúnan y compartan sus conocimientos e ideas. El evento fomenta la colaboración y el intercambio de información, lo que es fundamental para el crecimiento de la tecnología blockchain.

 

En segundo lugar, el BxCat es un escaparate de los productos y servicios que ofrece la industria, relacionados con la tecnología blockchain. Esto permite a las empresas ya los profesionales que nos visiten descubrir nuevas soluciones y herramientas que pueden mejorar sus operaciones y procesos, lo que a su vez puede ayudar a impulsar la adopción de la tecnología en distintos sectores.

 

En tercer lugar, y quizás aún más relevante, el BxCat promueve la educación y la formación en tecnología blockchain entre todos los públicos. No esperamos que la mayor parte de nuestra audiencia sean ingenieros, técnicos y desarrolladores expertos en esta tecnología, al contrario: esperamos un público lleno de curiosos, emprendedores, personas empresarias y que ocupen cargos directivos, que quieran entender cómo pueden aplicar esta tecnología por ser mejores en lo que hacen.

 

El evento incluye charlas y talleres impartidos por expertos en el campo pero accesibles a todos los públicos. Esto brinda a las personas que tienen poco o ningún conocimiento de esta tecnología a acceder a ella de una forma amable y ágil, permitiéndoles introducirse o profundizar en su conocimiento de la tecnología y aprender sobre las últimas tendencias y avances .

 

Otra razón por la que es relevante celebrar el BxCat se debe a que fomenta el desarrollo económico y empresarial. La tecnología blockchain tiene el potencial de transformar muchos sectores y, al alentar su adopción y crecimiento, se pueden crear nuevas oportunidades de negocio y empleo.

 

Por último, la celebración del BxCat es importante porque fomenta y promueve el uso y el reconocimiento del catalán como lengua oficial en Cataluña en el ámbito de la blockchain. Además, esto también puede ayudar a fomentar el uso de otras lenguas menos comunes en el campo de la tecnología, lo que a su vez puede ayudar a que la tecnología sea más accesible y comprensible para una audiencia más amplia.

 

En resumen, la celebración de BxCat es crucial por muchas razones. Desde proporcionar una plataforma para el intercambio de conocimientos y la colaboración, hasta fomentar la innovación y el desarrollo empresarial, el evento ayuda a impulsar el crecimiento y la adopción de la tecnología blockchain en diferentes sectores. Asimismo, fomenta y promueve el uso de lenguas alternativas al inglés o al castellano en el campo de la tecnología.

 

¡No te pierdas la feria catalana de blockchain y metaversos!  Más información y entradas: https://www.bxcat.cat/