Actualizado el 11/06/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. Opiniones
  4. >
  5. Blockchain Demystified

Blockchain Demystified

Escrito por Lluïsa Marsal el 01/11/2017 a las 21:04:33
4537

(Presidenta Blockchain Catalunya)

Blockchain Catalunya ha sigut creada per a promoure la tecnologia blockchain, difondre’n el seu potencial i camps d’aplicació a la societat catalana en general. El dia 13 de novembre celebrarem el llançament de l’associació amb un acte inaugural a l’Auditori del Campus Poblenou de la UPF. Els lectors interessats hi estan convidats i poden realitzar les inscripcions a través d’aquest enllaç.

 

Durant l’acte d’inauguració de l’associació, a banda d’un interessant programa de ponències,  s’explicaran també les diferents modalitats de participació i funcionament de les activitats que s’oferiran als membres. Tot i que Blockchain Catalunya oferirà activitats essencialment tècniques, la voluntat és arribar al públic no coneixedor de la tecnologia per així introduir-los al blockchain i així fer-los partícips de les oportunitats que la tecnologia ofereix, d’abast ampli i multisectorial.

 

En aquest sentit, les activitats de Blockchain Catalunya s’organitzen en set grups de treball, essent els següents: Ciutats i territori, Governança de la tecnologia, Privacitat i seguretat, Marc legal i regulador, Desenvolupament tecnològic, Fiançament de projectes, i Transformació social. L’objectiu comú de tots els grups de treball és la defensa del desenvolupament d’aquesta tecnologia i la seva promoció a Catalunya, amb la creació de models i propostes on imperi el consens, l’equilibri i la defensa de la descentralització.

 

Descrivint breument els grups de treball, en el de Ciutats i Territori ens centrarem en una ciutat o territori per explorar-hi possibles implementacions de la tecnologia blockchain i així descobrir-ne nous casos d’ús. Les sessions del grup de treball tindran un format taller, pel qual no caldrà tenir coneixements tècnics de la tecnologia però si una especialització i/o domini professional d’algun dels sectors relacionats amb l’urbanisme i/o l’administració pública.

 

En el grup de treball de Governança de la Tecnologia, es treballarà en com les criptomonedes i altres projectes blockchain es gestionen internament. Analitzarem casos de governança de projectes concrets, començant pels models de governança de les criptomonedes Bitcoin, Monero, Decred, DASH i NEM.

 

El grup de treball en Privacitat i Seguretat analitzarà els aspectes de seguretat que incorporen les criptomonedes i quins mecanismes cal establir per poder-les utilitzar de forma segura. També es farà èmfasi en les propietats de privacitat que proporcionen les diferents variants de criptomonedes i quin és el límit tècnic d’anonimat que es pot obtenir.

 

El grup en Marc Legal i Regulador, es treballaran temes relatius al compliment normatiu (SEPBLAC, KYC, obligacions fiscals, etc.) així com la seguretat de procés (no del protocol o del codi font) E.D mutifirma, segregació de funcions, entrades i sortides així com la comptabilització i/o valoració dels token criptogràfics basats en tecnologia de tipus blockchain.

 

El grup de treball en Desenvolupament Tecnològic servirà per posar en contacte la comunitat de desenvolupadors d’aplicacions i d’infraestructures descentralitzades, per així crear sinergies, compartir el know-how i aprofundir tant en el coneixement de les eines de treball com en les seves bases teòriques, com ara els sistemes distribuïts segurs o la criptografia.

 

Les sessions del grup de treball de Finançament de Projectes es centraran en analitzar els diferents models econòmics i mètodes de finançament per categoritzar els diferents actius digitals i així ajudar a comprendre les implicacions i abast d’aquest nou tipus d’actius.

 

Finalment, en el grup de treball en Transformació Social, es treballaran mecanismes per apoderar la ciutadania per a gestionar les iniciatives necessàries per donar solucions a problemes socials allà on el mitjans tradicionals no poden o volen aportar-hi solucions. Aquest grup de treball té com a missió facilitar l’adopció integral de la tecnologia i dels sistemes de governança descentralitzats inherents a la mateixa, a partir de la construcció de casos d’ús escalables sobre problemes reals.

 

Blockchain Catalunya és una associació sense ànim de lucre creada el juliol del 2017 i inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. Blockchain Catalunya està dirigida per un consell executiu de professionals i acadèmics de diferents perfils, experts en la tecnologia blockchain, que es reuneix mensualment per vetllar pel bon funcionament i organització de l’associació, dissenyar i planificar les activitats futures. Us animem a tots a que assistiu a l’acte inaugural, que us feu membres i que participeu activament per a fer de Catalunya una world-class blockchain-friendly destination!

 

Dra. Lluïsa Marsal

Presidenta Blockchain Catalunya