Actualizado el 21/05/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. Noticias
  4. >
  5. La UOC crea un sistema visual pioner per avaluar les competències de l'estudiantat

La UOC crea un sistema visual pioner per avaluar les competències de l'estudiantat

Escrito por Redacción TNI el 21/12/2021 a las 19:16:14
790

Quan un estudiant obté un títol universitari se li atribueixen una sèrie de coneixements, capacitats i habilitats apresos al llarg d'assignatures i cursos. Però, què sap fer exactament? Quines competències s'amaguen darrere aquell títol? I en quin grau les ha adquirides? La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) fa un salt en l'avaluació per competències amb la posada en marxa de Graf, un sistema per treballar l'avaluació de les competències en les assignatures i mostrar el progrés de l'estudiant de manera gràfica.

 

Es tracta d'un projecte innovador que la UOC va començar a implementar l'any 2018 en diferents fases pilot. Fins ara, Graf s'ha desplegat en cinc titulacions (tres màsters, un postgrau i una especialització), amb un total de 59 assignatures, 140 professors i professores i 625 estudiants.

 

"Hi ha una mancança de tipus qualitatiu en el resultat final de l'avaluació que fins ara mai ningú no havia abordat i que està relacionada amb la necessitat de connectar de manera més evident amb el mercat ocupador", explica Sílvia Sivera, directora de l'eLearn Center (eLC), el centre d'innovació educativa de la UOC, des d'on s'ha desenvolupat el sistema. "Graf representa una nova experiència d'avaluació de competències a la UOC, que permet afegir valor i fer un pas més enllà en les pràctiques d'avaluació habituals fins ara. Ha estat un repte d'enginyeria formativa transversal i interdisciplinària", assegura. El desenvolupament de Graf ha implicat un equip de 24 persones de l'eLC, de les direccions i els equips tècnics dels programes participants i de l'Àrea de Serveis Acadèmics de la UOC.

 

El sistema avalua l'aprenentatge i la progressió curricular de les competències dels estudiants, que poden obtenir un informe gràfic competencial propi. El resultat es presenta gràficament per tal que l'estudiant el pugui incloure, per exemple, en el seu currículum, com a evidència de les habilitats adquirides al llarg dels seus estudis. El professorat, per la seva banda, disposa d'una eina rigorosa que li permet fer l'avaluació d'aquest progrés. 

 

El projecte parteix de la premissa que avaluar competències va més enllà de corregir activitats i que cal enriquir el resultat de l'activitat de l'estudiant més enllà de la nota que se li adjudica habitualment (A, B, C+, C-, D). Això implica que s'ha de valorar el grau d'assoliment dels seus aprenentatges i orientar-lo en el desenvolupament progressiu de les competències. “En aquest sentit, el model de la UOC, basat en un procés d’avaluació contínua, permet identificar el progrés competencial dels estudiants. A través de les activitats, poden mostrar la seva capacitat per fer servir el coneixement, entès com la combinació d’informació, comprensió, habilitats, valors i actituds en contextos concrets, i per donar resposta a demandes específiques. Aquestes capacitats són fonamentals a l’hora d’incrementar el seu grau d’ocupabilitat”, apunta Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC. 

 

Els recursos del professorat per fer l'avaluació

 

L'eina de disseny competencial que incorpora Graf és la que permet configurar el mapa de competències a la direcció de la titulació i al professorat responsable. Aquest mapa de competències es basa en dos conceptes, les dimensions i les rúbriques, que han d'ajudar el professorat a fer l'avaluació de l'estudiantat per mitjà de l'eina d'avaluació competencial.

 

Com detalla Cristina Girona, responsable pedagògica de Graf i assessora en disseny formatiu per a l'ensenyament i aprenentatge en línia de l'eLearn Center de la UOC, "Graf ajuda el professorat a millorar el plantejament de les assignatures perquè obliga a una reflexió profunda prèvia sobre les diferents dimensions del treball competencial i també a fer una avaluació més acurada de cada activitat presentada, que permet orientar millor els estudiants de cara a pròxims lliuraments". El professorat rep una formació i suport tècnic i pedagògic continuat en totes les etapes del procés per poder utilitzar les eines a l'abast de manera eficaç. 

 

Les dimensions són les unitats en què es descompon una competència com ara la planificació i execució de projectes d'acció social, la capacitat de lideratge estratègic en empreses del sector de l'automoció, el pensament crític per a l'acció transformadora del planeta o la capacitat d'anàlisi i resolució de problemes en el desenvolupament de sistemes i aplicacions informàtiques, i es concreten en les assignatures mitjançant els resultats d'aprenentatge de les activitats. Per a cada competència i dimensió s'elabora una rúbrica d'avaluació. Aquestes rúbriques disposen de quatre graus d'assoliment per a cada dimensió: no assolit, parcialment assolit, assolit i assolit excel·lent.

 

Les rúbriques de Graf es converteixen en l'instrument que informa l'estudiant de les expectatives del professorat respecte del que ha d'aprendre i l'ajuda a situar-se respecte del que sap i del que sap fer.