Actualizado el 03/08/2022

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. Noticias
  4. >
  5. El Govern prioritza el 5G, l'administració digital i el sector tecnològic

El Govern prioritza el 5G, l'administració digital i el sector tecnològic

Escrito por Redacción TNI el 03/09/2018 a las 21:30:03
1463

El Govern ha acordat autoritzar el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), adscrit al Departament de Polítiques Digitals, a licitar els serveis de comunicacions de veu (mòbil, fix i numeració especial), el manteniment de les aplicacions actuals i part dels centres de processament de dades (CPD) de la Generalitat de Catalunya.

 

Les licitacions aprovades avui pel Govern sumen un valor estimat de 889 milions d’euros amb un impacte directe i indirecte clar en el teixit industrial del sector TIC a Catalunya.

 

5G: una prioritat de Govern i de país

 

En els plecs de la licitació del nou contracte de comunicacions de veu s’ha fixat l’impuls del 5G com una “prioritat del govern i de país”. En aquest sentit, es prioritza que el proveïdor disposi de projectes d’innovació en 5G en desenvolupament a Catalunya en el moment de la licitació, i en especial, si aquests projectes es desenvolupen dins la iniciativa ‘5GBarcelona’.

 

El Govern aposta perquè la Generalitat de Catalunya sigui pionera en l’aplicació de tecnologia 5G. Així, es valorarà els licitadors que presentin projectes d’innovació en 5G aplicats dins la mateixa Administració. L’objectiu és que la tecnologia impacti en els diferents àmbits del Govern i doni resposta tant a necessitats actuals com nous serveis i projectes dels diferents departaments.

 

Es valorarà també que el proveïdor aporti equipament, espectre radioelèctric i infraestructura per a projectes d’innovació 5G de l’Administració. Aquestes infraestructures s’hauran de poder desplegar a diferents parts del territori català i poder-les utilitzar en diferents projectes de recerca i entorns de proves com ara emergències, agricultura, mobilitat, salut, ensenyament, etc.

 

La infraestructura es farà en cessió d’ús a la iniciativa 5GBarcelona perquè pugui ser utilitzada tant pel Govern com també pels centres de recerca fundadors de la iniciativa.

 

 

Un govern i una administració oberta, digital i eficient

 

Amb la voluntat d’avançar en noves maneres de treballar més digitals dins l’administració, es demanarà i es valorarà una proposta per dur a terme un projecte pilot per a la implantació de les comunicacions unificades dins la Generalitat. Aquesta iniciativa ha de permetre promoure entorns més col·laboratius i maneres de treballar menys físiques i més virtuals aprofitant les capacitats tecnològiques que ofereix el núvol. 

 

La integració de tots els sistemes, des de qualsevol dispositiu, ha d’afavorir noves maneres de treballar, de connectivitat, en diverses ubicacions, al servei d’una major eficiència en l’atenció al ciutadà.

 

En aquesta línia d’innovació, el Departament de Polítiques Digitals vol també definir una arquitectura en la gestió de les dades de la Generalitat. Una de les mesures clau en aquest sentit, és l’impuls de la implementació de la tecnologia de cadena de blocs (blockchain) a l’activitat de l’Administració pública, amb la voluntat de millorar els serveis digitals a la ciutadania i promoure les potencialitats d’aquesta tecnologia entre l’Administració, les empreses i la ciutadania. El Govern ha aprovat aquest mes de juliol crear un grup de treball que tingui a punt a finals d’any una estratègia de cadena de blocs que pugui ser implementada a curt termini. D’aquesta manera, Catalunya esdevindrà pionera en l’adopció d’una estratègia de país d’impuls de la tecnologia ‘blockchain’. 

 

 

Més competència i més concurrència del sector TIC

 

Pel que fa al contracte de manteniment de les aplicacions de la Generalitat, valorat en 624 milions d’euros, el Govern ha volgut prioritzar la concurrència i la competència dins les empreses tecnològiques de Catalunya. L’objectiu del Departament és potenciar el teixit industrial del sector TIC com un sector clau en l’economia del país i motor de creació d’ocupació. Avui el sector TIC està format per 15.000 empreses que donen feina al 5% de la població ocupada de Catalunya.

 

Amb aquesta voluntat, la licitació del contracte de manteniment d’aplicacions preveu 20 lots de servei -en l’anterior licitació n’eren 11– per tal d’afavorir l’entrada d’un major nombre de proveïdors. Per evitar concentracions en mans de pocs proveïdors, s’han limitat les adjudicacions per part d’un mateix licitador a un màxim de 6 contractes.

 

En aquesta mateixa línia, en els plecs s’inclouen criteris de valoració perquè els proveïdors puguin dedicar una part de la seva innovació a la transformació digital de la Generalitat.

 

Per donar a conèixer i difondre al màxim aquestes licitacions, el departament de Polítiques Digitals convocarà la primera setmana de setembre tot el sector TIC per exposar els aspectes més rellevants de la nova estratègia d'aprovisionament del govern de Catalunya.

 

Contractació pública ètica i socialment responsable

 

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública vol ser una administració exemplar en matèria de contractació pública pel que fa als drets laborals i als principis ètics. En aquest sentit, s’exigeix que tots els productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixen les normes internacionals de l’Organització Mundial del Treball (OMT) que tenen per objecte promoure drets laborals, fomentar la igualtat d’oportunitats i millorar la protecció social.

 

Així mateix, en els plecs també es valora les polítiques d’igualtat entre home i dona de les empreses que es presentin a aquestes licitacions per tal d’afavorir un entorn més paritari al sector TIC.