Actualizado el 25/02/2020

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
Aplicacions avançades basades en Internet. Capítol 1: Requeriments de la Internet actual i del futur
Publicado por el 30/03/2011 a las 11:38:02
Internet està en constant evolució: incorpora nous serveis, incrementa l'amplada de banda i modifica la naturalesa del tràfic (més centrat en el vídeo, en el tràfic simètric, etc.), cosa que condicionarà les tecnologies i topologies de l'Internet de futur

0 votos | 5 clicks