Actualizado el 30/03/2023

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. TecnonewsCat
  4. >
  5. Solucions innovadores per a lesions musculars

Solucions innovadores per a lesions musculars

Escrito por Redacción TNI el 28/02/2023 a las 11:10:10
791

La tecnologia i la innovació que la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) presenta al MWC Barcelona 2023 és fruit de la recerca d’equips investigadors en àmbits d’aplicació diversos. Les solucions que es mostren van des d’una aplicació per predir l'ocupació de passatgers en el transport públic per carretera a un sistema d’anonimització de dades amb aplicació al sector de la mobilitat o una aplicació per predir el mode de transport utilitzat per la ciutadania, a través de tècniques d'aprenentatge profund. També es presenta una solució que permet l'optimització del nivell de càrrega de bateries elèctriques, fent ús de tecnologies d’última generació, així com un nou ecosistema paneuropeu d’aprenentatge centrat a millorar la formació d’especialistes digitals en nous àmbits emergents com la IA, l’IoT i la ciberseguretat. 

Aquests projectes es donen a conèixer, a través del Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC), a l’espai de la Universitat al pavelló Digital Catalonia de la Generalitat de Catalunya, ubicat al Congress Square, booth 4, del recinte Gran Via de Fira de Barcelona (Av. Joan Carles I, 64, l’Hospitalet de Llobregat).

Realitat virtual per a la rehabilitació de lesions neuromusculars


El Laboratori d'Aplicacions Multimèdia i TIC (LAM) de la UPC presenta Muvity, una aplicació de realitat virtual gamificada per a la rehabilitació de pacients amb lesions cròniques. El sistema està dissenyat perquè el pacient faci els exercicis de rehabilitació a través de jocs dissenyats per l'equip de terapeutes.

El funcionament del sistema es basa en la captura del moviment a través d'una càmera de profunditat de baix cost. Les dades biomecàniques recollides pel sistema en temps real (angles de moviment, temps jugat i rendiment) s’emmagatzemen en una base de dades remota perquè el fisioterapeuta, posteriorment, les pugui analitzar i adaptar el tractament. D'aquesta manera, el terapeuta pot planificar i personalitzar els exercicis i els jocs remotament, així com la durada i la dificultat, perquè el pacient els pugui seguir des de casa, com si fossin missions diàries.

IA aplicada al vehicle autònom per millorar la visió amb boira


El Centre de Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6) de la UPC i l'Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI), a través del Grup de Processament d'Imatge (GPI), han desenvolupat una solució aplicada al cotxe autònom per a la detecció d'obstacles en condicions de boira i que, per tant, permet millorar la seguretat de la conducció.

En el marc del projecte, s’ha desenvolupat una solució software basada en tecnologies d'aprenentatge profund, que permet integrar el processament d'imatges a temps real de diferents sensors d'imatge, dades de radar i LIDAR (Light Detection And Ranging). D'aquesta manera, es milloren els aspectes de percepció i fusió dels sensors d’imatge, radar i núvols de punts d'alta densitat, la qual cosa permet optimitzar la percepció dels vehicles en entorns hostils, com ara la boira o el fum, i fins i tot la sorra o l’smog.

Tecnologia IoT per monitorar l’estat de la mar i millorar la seguretat a les platges
El Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la UPC, juntament amb l’empresa Ona Safe & Clean, lidera el projecte Douglas. Es tracta d'una tecnologia basada en l'Internet de les coses (IoT, per les seves sigles en anglès) per monitorar l’estat de la mar i millorar la seguretat de la zona de bany a les platges de Catalunya i Balears.

La solució es basa en un sistema de senyalització amb boies d’abalisament que delimiten la zona de bany i la de navegació. A través d'uns dispositius d'IoT introduïts a les boies, s'envia informació en temps real de l'estat de la mar i altres paràmetres ambientals. De manera automàtica, el sistema assigna la bandera adient que permet o no el bany a la platja, independentment que tingui o no vigilància. Per això, es fan servir tecnologies IoT per al processament, la transmissió i la gestió de la informació.

S’ha dissenyat i fabricat ja una sèrie de 50 dispositius, el portal web per al monitoratge i la configuració i una app per a la instal·lació de les boies, que poden ser implantades a qualsevol platja de Catalunya.

Serveis avançats de comunicació sense fils


El projecte LoRaMesher, en què participa el grup de recerca Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts (CNDS) de la UPC, consisteix en un servei avançat de comunicació sense fil per interconnectar aplicacions IoT (que abasta una distància més llarga i té un consum energètic molt més baix que el wifi).

Es tracta de la primera llibreria de codi obert per implementar un protocol d'enrutament de dades que permet la interconnexió d'aplicacions IoT sobre la tecnologia de comunicació sense fils LoRa. Els dispositius IoT connectats per LoRa construeixen una xarxa en malla, de manera que es poden comunicar entre si a través dels propis nodes de la xarxa, tal com passa a Internet. La comunicació bidireccional dels dispositius permet ampliar la funcionalitat de la capa IoT, més enllà de ser únicament emissor de les dades que recullen els seus sensors, de forma que es facilita la implementació de comunicacions entre dispositius amb un protocol d'enrutament flexible i escalable que és, a més, fàcil d'integrar en aplicacions IoT.