Actualizado el 22/05/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. TecnonewsCat
  4. >
  5. Presentació del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017

Presentació del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017

Escrito por Redacción TNI el 18/07/2017 a las 09:34:19
1629

El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) ha presentat avui els resultats del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017, una anàlisi qualitativa i quantitativa de la situació del sector TIC a Catalunya.

 

A través d’enquestes a més de mil empreses (part quantitativa de l’estudi) , i entrevistes a líders d’opinió i focus grups (part qualitativa de l’estudi) el sector el Cercle Tecnològic de Catalunya realitza, per novè any consecutiu, una anàlisi prospectiva de les tendències de futur i una proposta de recomanacions i full de ruta pels actors tecnològics catalans.

 

Jordi William Carnes, president del CTecno, ha destacat els principals reptes als que s’enfronta el sector TIC: la manca de professionals qualificats en un entorn en constant creixement i la necessària aposta per la formació en competències transversals des de les aules.

 

El sector TIC com a motor de l’economia catalana

 

L’ecosistema tecnològic català està format per 13.794 empreses, el 2,3% del nombre total d’empreses a Catalunya. En el darrer any el nombre d’empreses tecnològiques s’ha incrementat en un 5’7% respecte l’any 2015, amb la incorporació de 738 noves firmes. Aquest increment no ha estat generalitzat a tots els sectors, i contrasta amb el que passa a d’altres sectors com per exemple les empreses dedicades a activitats industrials on disminueix el nombre d’empreses.

 

En relació a l’ocupació, la població ocupada en el sector TIC és de 103.300 persones, assolint el màxim històric d'ocupació en el sector. Aquesta dada representa el 3,2% del total de l'ocupació i suposa un creixement del 26,3% respecte del quart trimestre de 2015 (21.500 més). A Espanya, el sector tecnològic va créixer un 4,3% en el darrer any.

 

Tot i que el grau d’immersió tecnològica de les empreses va avançant, el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017 remarca que la falta de vocació tecnològica entre els joves és generalitzada i que la disponibilitat de professionals especialitzats és reduïda.

 

La tecnologia, cada vegada més present en el nucli de totes les empreses

 

El Baròmetre reconeix la transversalitat de les TIC en el conjunt de l’economia i la necessitat i voluntat de digitalització dels processos de negoci.

 

Així, es comença a manifestar un escenari on la frontera entre la oferta i la demanda es troba desdibuixada: les empreses treballen cada vegada més com a empreses tecnològiques i, amb la seva aportació de valor cap a una societat intensament digitalitzada, podria ser difícil distingir què és una empresa tecnològica i què no ho és. Amb la transformació digital, la cadena de valor estarà més vinculada al negoci de cada empresa. L'oferta haurà d'aportar coneixement i valor a la demanda per poder continuar creixent.

 

A més a més, el Baròmetre es fa ressò dels principals obstacles al sector tecnològic català: la manca de demanda innovadora i de finançament privat.

 

La necessitat de formació, la generació de talent i el paper de la dona

 

Tot i que el sector TIC ha estat un dels sectors amb més creixement de negoci i ocupació (+26,3%), el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017 detecta una escassetat de professionals formats en aquest àmbit, fet que s’acusa en la necessitat d’integrar aquests professionals en tot el teixit empresarial.

 

Donada aquesta manca de vocacions TIC, el Baròmetre fa especial èmfasi en la necessitat de crear programes per atraure els infants a les TIC, donant resposta des de la base, i la necessitat de formar als estudiants universitaris i de formació professional en competències transversals.

 

A més a més. el darrer Baròmetre Tecnològic torna a remarcar que la presència de la dona en les TIC encara és un deute pendent. Tot i que la diferència entre homes i dones es va reduint cada any, actualment les empreses catalanes compten amb una plantilla formada per un 69% d’homes i un 31% de dones.

 

Si bé les empreses tecnològiques manifesten que cada cop contracten més dones (1 de cada 4 empreses afirma que cada cop contracten més dones), aquestes ocupen majoritàriament posicions no directament relacionades amb les àrees operatives de sistemes, si no amb els departaments de finances, administració i màrqueting.

 

Com en les edicions anteriors, les empreses segueixen percebent la fuga de talent, problema que combaten amb plans de retenció i potenciació, on destaquen la flexibilització i virtualització dels llocs de treball. Mentre que les empreses han d’augmentar salaris per retenir els professionals, el mercat pateix una constricció en preus, el que fa reduir els marges d’explotació de les empreses tecnològiques.

 

Visió de futur

 

El tractament de les dades, la ciberseguretat, la realitat augmentada i l’Internet de les coses són les tecnologies amb majors perspectives de creixement segons el Baròmetre, tendències transversals a tots els sectors i una necessitat per tal d’assolir la transformació dels models operatius i de negoci de les organitzacions.

 

Finalment, el Baròmetre també recomana aprofitar l’oportunitat que aporta Barcelona, com a ciutat referent en projecció internacional i capital mundial del mòbil, per generar una major exposició de l’ecosistema TIC català cap a l’exterior.