Actualizado el 11/06/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. TecnonewsCat
  4. >
  5. Les TIC han de ser generadores de valor i factor de creació de negoci

Les TIC han de ser generadores de valor i factor de creació de negoci

Escrito por Agencias Externas el 23/07/2019 a las 15:51:34
924

El sector TIC ha de liderar la transformació del teixit empresarial català potenciant i accelerant la digitalització de l’economia, acostant-se a les empreses de la demanda”. “Cal que les TIC siguin enteses com a catalitzadores de negoci i valor més enllà de l’optimització de processos”. Aquestes són algunes de les conclusions amb les quals el CTecno anima el sector TIC que passi de ser percebut com “només un proveïdor de solucions TIC a un partner estratègic que acompanyi les empreses en el seu procés de digitalització”.


Aquestes són algunes de les principals conclusions que es desprenen de les dades del Baròmetre del sector tecnològic de Catalunya 2019, elaborat pel Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno).


Segons l’estudi, només el 6,6% de les empreses augmenten la seva facturació gràcies a la implantació de processos tecnològics. En canvi, les tres àrees que més s’han beneficiat d’aquesta implantació són l’agilització de processos, el contacte amb els clients i l’àrea comercial.


Per Jordi William Carnes, president del CTecno, per aconseguir aquesta aproximació a la demanda: “Cal apostar per les col·laboracions i aliances, enlloc de ser proveïdors de serveis TIC. Cal emfatitzar que les TIC són generadores de riquesa i no només un factor d’estalvi i optimització de recursos interns”.


Respecte a la facturació, el Baròmetre confirma les bones expectatives amb un 71,9% de les empreses TIC catalanes que han tancat l’any 2018 millor que l’any anterior, i un 47,3% de les empreses que ho han fet amb un augment de facturació superior al 2,5%.


Quant a previsions, un 77,4% d’aquestes empreses projecten un escenari de facturació de l’exercici de 2019 superior a la del 2018, amb un 48,5% de companyies que projecten que aquest increment serà per sobre del 2,5%.


Tot i aquestes bones notícies, el teixit empresarial TIC català es valora en 6,64 punts sobre 10, una puntuació molt similar a la d’anys anteriors, que caldria millorar.


Més enllà dels grans indicadors de negoci, la present edició del Baròmetre ha fet un exercici d’anàlisi al voltant d’altres reptes i oportunitats estratègiques del sector a Catalunya:


El talent: És el principal fre pel futur del sector i per les seves possibilitats d’esdevenir un hub internacional en temes de tecnologia i digitalització. Aquest any el Baròmetre identifica que la dificultat en la contractació de professionals TIC passa a ser la primera preocupació en només dos anys.


Un dels aspectes més rellevants que se segueix detectant és l’escassetat de talent de les dones en el sector. Un any més es corrobora la gran manca de dones en les empreses TIC, on només representen el 8% de les posicions tècniques i especialitzades o en alts càrrecs dins les companyies tecnològiques.


Només un 10,8% de les organitzacions enquestades contemplen algun tipus de programa o política específica per contractar dones. Una problemàtica igual d’alarmant tant en empreses de gran facturació com en empreses petites.


El territori: Cal vertebrar un ecosistema potent i eficient d’oferta i demanda TIC a tot el territori per tal d’alliberar el potencial latent que conté i que sigui un motor de transformació econòmica i social del país.


Les polítiques públiques: El CTecno es manifesta com un agent actiu per enfortir el diàleg i facilitar els espais de trobada entre les administracions i l’ecosistema TIC, per tal d’impulsar i accelerar l’estratègia de digitalització de l’economia del país.