Actualizado el 23/07/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. TecnonewsCat
  4. >
  5. Guia pel desplegament de fibra óptica

Guia pel desplegament de fibra óptica

Escrito por Redacción TNI el 16/07/2021 a las 23:02:49
910

El Govern posa a partir d’avui a disposició d’operadors, instal·ladors i administracions locals del país la Guia de bones pràctiques del desplegament urbà de xarxes de fibra òptica per façanes, un document elaborat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en col·laboració amb la Federació Catalana d’Empreses de Telecomunicacions (Feceminte) i el suport del Consorci Localret.

 

La guia ha estat presentada avui pel secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, amb l’objectiu de “dotar tots els actors implicats en el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions d’una eina eficaç que permeti fer compatible la prestació de serveis de qualitat i la connectivitat arreu del territori amb el respecte i la integració a l’entorn urbà”. A la presentació també hi han intervingut el director gerent de Feceminte, Guillermo Canal, i el president de Localret, Jaume Oliveras.

 

Amb aquesta guia de bones pràctiques, el Govern vol involucrar tots els agents que participen en l’extensió de la fibra òptica als pobles i ciutats de Catalunya en l’objectiu comú d’assolir un desplegament racional i ordenat que doni resposta també a la inquietud expressada per la ciutadania davant els problemes que suposa l’acumulació de cables i altres elements d’aquesta infraestructura a l’espai públic i a les façanes, que van més enllà d’una qüestió estètica.

 

En aquest sentit, la ‘Guia de bones pràctiques del desplegament urbà de xarxes de fibra òptica per façanes’ està pensada perquè la puguin fer servir tant els ajuntaments com els operadors i els instal·ladors de telecomunicacions.

 

D’una banda, pot servir d’orientació als responsables municipals a l’hora de prendre decisions per garantir el desplegament racional de les xarxes de telecomunicacions, la instal·lació harmònica del cablejat i l’ús racional i eficient del domini públic, del qual són titulars les diferents administracions públiques.

 

De fet, el document vol esdevenir el punt de trobada d’operadors i administracions a l’hora d’elaborar, implantar i valorar l’execució dels plans de desplegament de xarxes de fibra òptica, generar un marc de confiança mútua que faciliti la gestió de les autoritzacions basada en criteris compartits, objectius i unificats, i ajudar a prevenir i resoldre les diferències ocasionals.

 

D’altra banda, la guia proporciona un conjunt de recomanacions i bones pràctiques d’instal·lació, així com pautes de col·locació de cablejat i altres elements d’aquestes xarxes, amb l’objectiu que la intervenció dels operadors causi la menor degradació de la façana, s’hi maximitzi la integració paisatgística dels diversos components i no se’n comprometi la seguretat.

 

Com a punt de partida de les recomanacions generals, la guia especifica, per exemple, que s’ha d’intentar sempre que el desplegament de les xarxes de telecomunicació en la via pública generi el mínim impacte visual, aplicant les pautes i usant els elements i solucions que més ho aconsegueixin.

 

En aquest sentit recomana utilitzar solucions existents i estàndards en el mercat, allunyar els components de la xarxa de fibra òptica dels elements compositius o singulars que hi pugui haver a les façanes i evitar la col·locació d’elements damunt d’estructures no permanents, per sobre de portes i per sota de finestres, o en llocs poc segurs on hi hagi risc d’accidents, com ara muntacàrregues o aparells de ventilació.

 

Un pas més en l’aposta del Govern pel desplegament de la fibra òptica

 

El desplegament de la fibra òptica permet connectar les infraestructures i serveis públics d’arreu del país, facilitar el desplegament de nous serveis i la creació de nous operadors locals i també l’impuls del teixit econòmic, el teletreball i la lluita activa contra la despoblació.

 

En aquest sentit, el Govern de Catalunya està fent un gran esforç per fer arribar la fibra òptica a tots els racons de Catalunya, i ha desplegat més de 5.000 km de fibra publica amb una inversió rècord en els darrers anys per vertebrar el territori amb infraestructures digitals i garantir la igualtat d’oportunitats arreu del país.

 

Amb aquesta guia, el Govern fa un pas més en la seva aposta per la fibra òptica vetllant perquè l’ús de l’espai públic que necessiten els cables i altres elements d’aquesta infraestructura per arribar a totes les llars, negocis i empreses del país es faci de forma racional i ordenada.