Actualizado el 28/05/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. TecnonewsCat
  4. >
  5. Els nous contractes de la Generalitat impulsen la tecnologia 5G a Catalunya

Els nous contractes de la Generalitat impulsen la tecnologia 5G a Catalunya

Escrito por Agencias Externas el 04/06/2019 a las 16:11:48
2306

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)  ha aprovat avui l’adjudicació dels nous contractes corresponents al servei de comunicacions de veu de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquests contractes, es donarà servei a més de 85.000 terminals fixos i mòbils de la Generalitat durant un període de dos anys, amb la possibilitat de dos any més de prorroga.


Dels tres lots licitats, Vodafone s’adjudica el servei de telefonia fixa i el de telefonia mòbil, mentre que Telefónica manté el contracte de numeració especial. Amb aquestes adjudicacions, el Govern de Catalunya aconsegueix un estalvi anual de 10 milions d’euros.


Impuls de la tecnologia 5G i la Innovació a Catalunya


Gràcies a aquests contractes, el Govern de Catalunya impulsa el desplegament de la tecnologia 5G a Catalunya com una prioritat de país. Així, la Generalitat disposarà de 3 nodes fixos de 5G que s’ubicaran on es puguin realitzar experiències innovadores (universitats, centres de recerca, etc.), així com d’un node de 5G transportable i ja disponible per fer proves d’ús.


A més, el Govern aconsegueix el compromís de l’empresa adjudicatària  de desplegar 15 nodes 5G a Barcelona en els 6 primers mesos del contracte per contribuir al desplegament del servei de connectivitat a la capital; a posar a disposició 3 nodes fixes més ja instal·lats, i a incorporar en el catàleg del CTTI  dispositius amb tecnologia 5G mòbil per promoure entre els usuaris l’ús de la connectivitat 5G.


S’avança també cap a un model tecnològic de comunicacions unificades que ha de culminar amb la integració total  de totes les comunicacions i serveis  de veu, vídeo i missatgeria de la Generalitat.


El Govern aconsegueix també garantir la millora en la qualitat del servei de telefonia mòbil a Catalunya amb el compromís de Vodafone de de seguir invertint en les seves infraestructures i incrementar la cobertura a tot Catalunya fins al 99.92% de la població.


L’adjudicació dels serveis de comunicacions de veu genera un estalvi anual total aproximat de 10 milions d'euros.