Actualizado el 18/06/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. TecnonewsCat
  4. >
  5. El CAC aposta per protegir els menors de continguts inadequats

El CAC aposta per protegir els menors de continguts inadequats

Escrito por Agencias Externas el 26/10/2021 a las 12:40:27
1278

En relacio? amb la pole?mica apareguda arran de l’emissio? de la se?rie de Netflix El juego del calamar, el president del CAC, Roger Loppacher, recorda la necessitat d’evitar l’exposicio? dels menors d’edat a continguts inadequats i recorda als pares i mares que totes les plataformes de vi?deo a peticio? ofereixen diversos sistemes te?cnics per aconseguir aquest objectiu.


El juego del calamar mostra una senyalitzacio?, decidida per Netflix, de se?rie no recomanada per a menors de 16 anys. En la resta de pai?sos de l’entorn europeu la senyalitzacio? e?s similar. En concret, a Alemanya, Franc?a, Pai?sos Baixos i Sue?cia tambe? e?s de 16 anys; al Regne Unit e?s de 15-16 i a Ita?lia de 14.


El president del CAC considera que “els menors de 16 anys no haurien de veure la se?rie ate?s que conte? continguts perjudicials” i ha “encoratjat a les fami?lies a seguir la senyalitzacio? i a utilitzar els sistemes de control parental que ofereix la plataforma”.


El president del CAC ha recordat que, tal com estableix la Directiva de serveis de comunicacio? audiovisual, les plataformes de vi?deos a peticio? han d’oferir sistemes de control parental. “El problema e?s que es tracta de sistemes de control parental que cal establir en el si? de cada fami?lia i, lamentablement, en molts casos pot passar que hi hagi un desconeixement per part del pares i mares, que haurien de ser els encarregats d’implementar-los”, ha assenyalat.


En el cas de Netflix, la plataforma ofereix, per una banda, un sistema de senyalitzacio?, que segueix els mateixos criteris del Codi d’Autoregulacio? de Continguts Televisius i Infa?ncia, i que afegeix una se?rie d’etiquetes, com ara viole?ncia, sexe, etc.


Per altra banda, la plataforma ofereix la possibilitat d’establir un perfil infantil, en que? la restriccio? per edat esta? preestablerta, o fins a quatre perfils diferents, en els quals es pot establir una restriccio? per edat i fins i tot de restriccio? per a programes concrets. El sistema de perfils diferenciats, per tal de funcionar com a control parental efectiu, exigeix la introduccio? de claus personals per accedir- hi.


Loppacher ha recordat a les fami?lies que disposen d’aquest seguit de sistemes de control parental i ha anunciat que el CAC esta? treballant en l’elaboracio? d’uns tutorials per divulgar com fer-ne un u?s efectiu. Els tutorials faran refere?ncia als sistemes de control tant de les plataformes de vi?deo a peticio?, com Netflix o HBO, com de les plataformes d’intercanvi de vi?deos, com YouTube o TikTok.


Per altra banda, ha demanat que s’aprovi, de manera urgent, tant l’Avantprojecte de llei que trasposa la Directiva esmentada, com la modificacio? de la Llei de l’audiovisual de Catalunya, amb l’objectiu, en ambdo?s casos, d’evitar que els menors d’edat estiguin exposats a continguts inadequats.