Actualizado el 11/06/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. TecnonewsCat
  4. >
  5. Baixen les denúncies i reclamacions per tractaments indeguts de dades

Baixen les denúncies i reclamacions per tractaments indeguts de dades

Escrito por Agencias Externas el 23/05/2023 a las 16:48:27
794

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha rebut el 2022 un total de 617 denúncies i reclamacions, una xifra lleugerament inferior al 2021, en què la pandèmia de la COVID-19 i l’increment de l’ús d’internet i les noves tecnologies en l’àmbit laboral i de salut va fer créixer notablement el nombre de denúncies i reclamacions rebudes (685). Amb tot, exclòs aquest any anòmal, continua la tendència a l’alça respecte d’anys anteriors, de manera que el 2022 l’APDCAT ha rebut un 29 % més de denúncies i reclamacions que el 2020, i un 49 % més que el 2019.


Pel que fa als assumptes de la seva competència, l’APDCAT ha investigat i instruït el 2022 un total de 316 sol·licituds relacionades amb vulneracions de la normativa pel que fa a tractaments de dades personals, que correspon a 193 denúncies i 123 reclamacions de tutela de drets. Això suposa un decreixement respecte del 2021, en què es van investigar 423 assumptes, però és molt superior a xifres dels anys precedents a la pandèmia (un 33,8 % respecte de 2020).


77 resolucions sancionadores


Pel que fa a la investigació i sanció, el 2022 s’ha incoat un 54% més d’expedients sancionadors, que han passat dels 61 del 2021 als 94 del 2022.


Tot i que l’any 2022 les entrades d’assumptes competència de l’APDCAT han estat inferiors a les de 2021, el nombre de resolucions dictades el 2022 arran dels procediments tramitats per l’Àrea d’Inspecció ha estat força superior al dels anys anteriors, amb un increment d’un un 14,6 % respecte de 2021 (360 dictades l’any 2022, per 314 l’any 2021).


En concret, l’any 2022 s’han dictat 124 resolucions d’arxiu d’informacions prèvies (99 l’any 2021), 77 resolucions de procediments sancionadors (94 l’any 2021), 144 resolucions de tutela de drets (130 l’any 2021) i 15 resolucions que van posar fi a incidents d’execució de tutela de drets (1 l’any 2021). Del conjunt dels procediments sancionadors resolts l’any 2022 amb declaració d’infracció (amonestació o sanció econòmica), la majoria es refereix a l’àmbit de la salut (12) i de l’ensenyament en tots els seus cicles (10). També cal destacar els vinculats a l’exercici de competències administratives (9), la prestació de serveis a la ciutadania (9), internet/xarxes socials (8), recursos humans (8) i serveis socials (7).


El nombre més elevat d’infraccions declarades es relaciona, com en anys anteriors, amb la vulneració del principi de confidencialitat (28), seguida de la infracció del principi de licitud (13). També cal destacar les infraccions vinculades amb la seguretat de la informació (12), així com les relacionades amb la conculcació del principi de minimització (9) i la vulneració del dret d’informació i del principi de transparència (7).