Actualizado el 27/09/2022

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL
  1. Portada
  2. >
  3. Noticias
  4. >
  5. El Rector de la UPC convoca elecciones anticipadas

El Rector de la UPC convoca elecciones anticipadas

Escrito por Redacción TNI el 27/04/2013 a las 13:20:44
2187

Algunos se pueden alegrar, pero desde luego y tal com están las cosas no es una buena noticia.  No lo es porque el deficit seguirá existiendo y la la falta de recursos también. La única manera real de que el deficit baje es reducir el capítulo 1 (personal) que se puede hacer o disminuyendo fuerza laboral o reduciendo los salarios. Si conocen el funcionamiento de las universidades con sus departamentos, capillas y capillitas entenderán lo difícil que es eso...

 

Lo peor además es que la alternativa existente hoy por hoy en la UPC, puede ser el desastre absoluto para la que ha sido una de las universidades punteras de España.

 

La solución pasa por la intervención de la UPC aun con el coste que esto suponga para el Govern de la Generalitat.

 

Adjutamos la nota de prensa del Rector Giró. 

 

 
Benvolguts i benvolgudes, 

Tots coneixeu la delicada situació financera de la UPC. Per tal d’evitar que el dèficit de 2012 s’hagués de repercutir en el pressupost de 2013, la UPC va acceptar signar un acord amb la Generalitat, en què aquesta ens obligava a una reducció del capítol 1 que implicava la disminució del PDI i PAS, incidint  en la temporalitat. 

Fins ara he considerat que, com a rector, era la meva obligació mantenir-me ferm en l’acord signat per tal de garantir la viabilitat econòmica de la UPC, malgrat les pressions en sentit contrari. Això no obstant, el canvi de posició manifestat públicament en el dia d’ahir per la Secretaria d’Universitats i Recerca, obviant un acord que va ser signat a instàncies de la pròpia Generalitat, m’obliga a replantejar-me el meu compromís com a rector. 

En conseqüència, us faig avinent que: 

-        He decidit convocar eleccions anticipades, de manera que se celebrin a principis del proper mes d’octubre, sens perjudici que el proper 17 de maig el Claustre Universitari pugui acordar fer-ho abans. 

Atesa la situació de la UPC, crec que no és prudent realitzar les eleccions de manera precipitada, en període d’exàmens o no lectiu, perquè es dificultaria el debat i la participació majoritària de la nostra comunitat. 

-        El proper dilluns, dia 29, donaré trasllat al Consell Social del contingut de la Moció 1 aprovada pel Claustre Universitari, i ratificada posteriorment pel Consell de Govern, pel qual “el Claustre Universitari declara la seva oposició a l’apartat del projecte de pressupost del 2013 que planteja la disminució de la plantilla de PDI i PAS, incidint especialment en la temporalitat, amortitzant places vacants i ocupades per personal interí, i demana al rector que prengui les mesures necessàries per a la seva anul·lació”. 
  
D’aquestes decisions he informat en el dia d’avui al president del Consell Social i al secretari d’Universitats i Recerca. 

Ben cordialment, 


Antoni Giró 

Barcelona, 26 d’abril de 2013