Actualizado el 18/07/2024

icon Facebook icon Twiiter icon RSS icon EMAIL

BBVA: la importància de reconèixer la digitalització de l'empresa

Escrito por Redacción TNI el 26/11/2020 a las 18:24:42
1210

(En castellano abajo)

 

Des de BBVA som patrocinadors des de fa anys dels Premis E-TECH perquè compartim la seva filosofia i ens agrada premiar i reconèixer la tecnologia en l'àmbit empresarial. Però aquesta edició, en un any tan complicat com el que estem vivint a conseqüència de la Covid-19, ens agrada més que mai donar a conèixer i posar en valor iniciatives de les comarques gironines que han ajudat les empreses i a la societat en general. 


Ens agrada destacar el guardó que es va lliurar a tota la comunitat TIC que ha utilitzat la tecnologia per lluitar contra la Covid-19, ja que han estat molts els projectes que s’han desenvolupat i portat a terme. Una mostra clara de la vitalitat del sector TIC i les ganes de contribuir i ajudar en un moment tan complicat com l’actual.


Enguany no hi ha dubte que la digitalització està essent un element clau per a tots. I per a BBVA digitalització i empresa són dos conceptes molt rellevants. La digitalització perquè fa anys que ens defineix per oferir solucions als nostres clients des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. I les empreses perquè són el principal motor de l’economia del país, perquè generen ocupació, i perquè, entre altres coses, promouen la innovació que fa que també avancem com a societat.


Afegir un tercer concepte, la sostenibilitat, vista com a una oportunitat per a les empreses de sortir de la situació actual més fortes des del punt de vista econòmic, social i ambiental. Pensem que el trinomi empresa-digitalització-sostenibilitat pren més força que mai. Cal incentivar l’aposta de les empreses per la sostenibilitat per tal de ser més eficients, competitives i resilients. I els bancs hem de ser part de la solució, acompanyant les empreses en la seva recuperació, aportant coneixements i solucions per als seus negocis.


En aquest sentit, BBVA ofereix des de 2018 “One View”, una eina digital que permet les empreses tenir una visió global de la seva posició financera sense sortir de la web o l’app. El client només ha d’incorporar la resta de bancs amb qui opera i “One View” fa una agregació per producte que permet el client tenir un molt millor control dels seus comptes. A més, des de l’estiu, l’aplicatiu ha incorporat una funcionalitat que permet el client calcular la seva empremta de carboni i conèixer la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que emet a l’atmosfera amb la seva activitat diària. Un primer pas per implementar accions que redueixen la despesa en energia alhora que generen un impacte positiu en el planeta.


Volem felicitar AENTEG per haver posat en marxa aquests premis i, especialment aquest any, per haver-los organitzat de manera virtual. Així mateix, volem encoratjar les empreses gironines a seguir posant en marxa iniciatives en l’àmbit de les TIC, que tant de valor aporten a la nostra societat.

 


 

BBVA: la importancia de reconocer la digitalización de la empresa


En BBVA somos patrocinadores desde hace años de los Premis E-TECH porque compartimos su filosofía y nos gusta premiar y reconocer la tecnología en el ámbito empresarial. Pero esta edición, en un año tan complicado como el que estamos viviendo consecuencia de la COVID-19, nos gusta más que nunca dar a conocer y poner de relieve iniciativas de la província de Girona que han ayudado a las empresas y a la sociedad en general.


Nos gusta destacar el galardón que se entregó a toda la comunidad TI que ha utilizado la tecnología para luchar contra la COVID-19, ya que han sido muchos los proyectos que se han desarrollado y llevado a cabo. Una muestra clara de la vitalidad del sector TI y de la voluntad de contribuir y de ayudar en un momento tan complicado como el actual.


Este año no cabe duda de que la digitalización está siendo un elemento clave para todos. Y para el BBVA, digitalización y empresa son dos conceptos muy relevantes. La digitalización porque hace años que nos define para ofrecer soluciones a nuestros clientes desde cualquier lugar y a cualquier hora. Y las empresas porque son el principal motor de la economía de país, porque generan empleo, y porque, entre otras cosas, promueven la innovación que también hace que avancemos como sociedad.


Tenemos que añadir un tercer concepto, la sostenibilidad, vista como una oportunidad para las empresas de salir de la actual situación más fuertes desde el punto de vista económico, social y ambiental. Pensamos que el trinomio empresa-digitalización-sostenibilidad toma más fuerza que nunca. Hay que incentivar la apuesta de las empresas por la sostenibilidad para ser más eficientes, competitivas y resilientes. Y los bancos tenemos que ser parte de la solución, acompañando a las empresas en su recuperación, aportando conocimiento y soluciones para sus negocios.


En este sentido, BBVA ofrece desde 2018 "One View", una herramienta digital que permite a las empresas disponer de una visión global de su posición financiera sin tener que salir de la web o la app. El cliente solo debe incorporar el resto de los bancos con los que opera y "One View" realiza una agregación por producto que permite al cliente tener un mejor control de sus cuentas. Además, desde el verano, la aplicación ha incorporado una funcionalidad que permite el cliente calcular su huella de carbono y conocer la cantidad de gases de efecto invernadero que emite a la atmósfera con su actividad diaria. Un primer paso para implementar acciones que reduzcan el gasto en energía a la vez que generan un impacto positivo en el planeta.


Queremos felicitar a AENTEG por haber puesto en marcha estos premios y, especialmente este año, por haberlos organizado de manera virtual. Así mismo, queremos alentar a las empresas gerundenses a seguir poniendo en marcha iniciativas en el ámbito de las TI, que tanto de valor aportan a nuestra sociedad.